Strona główna
                                               
                                           Monitoring jakości powietrza

Informujemy, że na terenie Przedszkola zainstalowana została czujka monitorująca stan jakości powietrza (pyły PM 2,5 i PM 10) oraz temperaturę, wilgotność i ciśnienie. Pomiar wykonywany jest w sposób ciągły, w interwale czasowym wynoszącym trzy minuty przez całą dobę. Wyniki można oglądać na stronie internetowej panel.syngeos.pl. Rezultaty przedstawiane są w formie wykresu z uwzględnieniem obowiązujących norm ujętych w prawodawstwie. Zamontowane urządzenia charakteryzują się wysoką dokładnością pomiaru.


Zapraszamy Rodziców na spotkanie z psychologiem pt. „Wyznaczanie granic”. Dnia 07.03.2018r o godzinie 16:30. Przypominamy, że nie trzeba zapisywać się na listę. Spotkanie odbędzie się w sali do zajęć dodatkowych w Przedszkolu.