Strona główna

Rekrutacja  na rok szkolny 2019/2020

W dniach 01-15 marca odbedzie się rekrutacja na rok szkolny 2019/2020.
Wiecej informacji w zakładce "Rekrutacja"

Drzwi otwarte

Zapraszamy wszystkich rodziców zainteresowanych zapisaniem swojego dziecka do naszego przedszkola         
( wraz z dzięćmi) na
DRZWI OTWARTE,
które odbędą 

w dniu 16 lutego w godzinach od 11:00 do 13:00.
W  tym czasie będzie można poznać przedszkole i nauczycieli oraz uzyskać wszelkie informacje na temat opłat, organizacji orzaz zajęć dodatkowych. 


Uwaga rodzice

W dniach od 04-15 lutego będziemy zbierać DEKLARACJE O KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w roku szkolnym2019/20120

Nie złożenie w terminie deklaracji bedzie jednoznaczne z rezygnacji z usług przedszkolnych w nowym roku szkolnym.

 Dzieci z rocznika  2013 ( 6 -latki) mogą odbyć obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne ( kl "0") w szkole podstawowej
nr 1 lub 2  ( zapisy w szkołach)


Na wniosek rodzica dzieci z rocznika 2013 mogą też rozpocząć naukę w klasie I w szkole pdstawowej ( zapisy w  szkole w  zależności od obwodu)

W naszym przedszkolu dzieci 6 letnie  mogą kontynuować edukację  przedszkolną w grupie łączonej z 5 - latkami


    
 #RekordDlaNiepodległej


Dokładnie o godz. 11.11  w dniu 9.11.2018 razem z dziećmi z innych przedszkoli i szkół w całej Polsce odśpiewaliśmy 4-zwrotkowy hymn
"Mazurek Dąbrowskiego"
z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości.

  
 
Wyprawka Przedszkolaka:
                                           Monitoring jakości powietrza


Informujemy, że na terenie Przedszkola zainstalowana została czujka monitorująca stan jakości powietrza (pyły PM 2,5 i PM 10) oraz temperaturę, wilgotność i ciśnienie. Pomiar wykonywany jest w sposób ciągły, w interwale czasowym wynoszącym trzy minuty przez całą dobę. Wyniki można oglądać na stronie internetowej panel.syngeos.pl. Rezultaty przedstawiane są w formie wykresu z uwzględnieniem obowiązujących norm ujętych w prawodawstwie. Zamontowane urządzenia charakteryzują się wysoką dokładnością pomiaru.

Na podstawie art. 37.7 RODO informuję, że Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Adam Korzuch, mail: korzuch@infoic.pl